رتبه دوم آثار سیما : خط تولید ماسک نانو(محمد کیایی)

رتبه دوم آثار سیما : خط تولید ماسک نانو(محمد کیایی)

خط تولید ماسک نانو

محمد کیایی

خبرگزاری صدا و سیما

خلاصه اثر : با داغ شدن تب کرونا و کمبود ماسک خطوط تولید ماسک ساخت ایران و نانو الیاف ها در مدار قرار گرفتند ، تا نیاز داخل با فناوری بومی مرتفع شود.