درباره ما

ستاد فناوری نانو به منظور بهره‌گیری از زیرساخت‌های رسانه‌ای و فرهنگی کشور در راستای تقویت گفتمان توسعه درون‌زای این فناوری، برنامه‌ای را در سه محور تولید محتوا، انتشار محتوا در رسانه‌های ستاد و رسانه‌های عمومی و رصد و ارزیابی رسانه ها اجرا می‌کند. از این رو جهت شناسایی رسانه‌ها و آثار برتر و همچنین تقدیر از اصحاب رسانه هر سال بر اساس ارزیابی عملکرد رسانه‌ها اقدام به برگزاری جشنواره «نانو و رسانه» و تجلیل از «رسانه‌های برتر» و «افراد با عملکرد برتر» در ترویج فناوری نانو می‌کند. این جشنواره در 2 بخش کلی رسانه‌های «عمومی» و رسانه‌های «تخصصی صنعت» برگزار می‌شود.