رتبه اول مشترک آثار رادیو : خارج از کادر(محسن رسولی)

رتبه اول مشترک آثار رادیو : خارج از کادر(محسن رسولی)

خارج از کادر

محسن رسولی

رادیو جوان

خلاصه اثر : نگاهی اجمالی به تاثیر فناوری نانو در اقتصاد دانش بنیان و همچنین آخرین دستاوردهای این حوزه