رتبه اول مشترک آثار رادیو : سلام صبح بخیر(سمیه رنجکش)

رتبه اول مشترک آثار رادیو : سلام صبح بخیر(سمیه رنجکش)

سلام صبح بخیر-نگاه ویژه به کمبود آب

سمیه رنجکش

رادیو ایران

خلاصه اثر : صرفه جویی در مصرف اب با فناوری نانو در زندگی مردم