رتبه دوم آثار خبرگزاری ها : آزمون سختی که نانویی‌ها سربلند از آن بیرون آمدند(یوسف درویشی)

رتبه دوم آثار خبرگزاری ها : آزمون سختی که نانویی‌ها سربلند از آن بیرون آمدند(یوسف درویشی)

آزمون سختی که نانویی‌ها سربلند از آن بیرون آمدند

یوسف درویشی

خبرگزاری ایرنا

خلاصه اثر : ضرورت توجه و حمایت هرچه بیشتر از فعالان دانش بنیان بخصوص بحث بودجه ریزی با توجه به عملکرد مناسب ستاد نانو در ورود اثربخش در حمایت از بخش درمانی کشور در مسئله کرونا

لینک اثر