رتبه دوم آثار خبرگزاری : زندگی زیر سقف نانو(میترا سعیدی کیا)

رتبه دوم آثار خبرگزاری : زندگی زیر سقف نانو(میترا سعیدی کیا)

زندگی زیر سقف نانو

میترا سعیدی کیا

خبرگزاری مهر

خلاصه اثر : پژوهشگران کشور توانسته اند محصولاتی با تکنولوژی نانو بسازند که با این تولیدات و تجهیزات می توان زیر سقف یک خانه نانویی ایرانی زندگی کرد.

لینک اثر