پایان مهلت ارسال اثر برای شرکت در جشنواره نانو و رسانه

شرکت کننده گرامی،

احتراما به اطلاع می رساند که مهلت ارسال آثار و شرکت در جشنواره نانو و رسانه به پایان رسیده است و امکان ثبت اثر وجود ندارد.

با سپاس از همکاری خوب شما